Onderwijs

Master Theologie (180 EC)

Toelating en inschrijving

Toelatingseisen

Om aan de master van de TUA te kunnen studeren, gelden twee toelatingseisen:
• Een student dient te beschikken over een diploma Bachelor Theologie, dat zowel kwalitatief als kwantitatief equivalent is aan de TUA‑bachelor, zoals aangegeven in de einddoelen en -termen van de bachelor. Per student zal worden vastgesteld of en zo ja, waar deficiënties moeten worden weggewerkt. Voor een reeds afgelegde minor of andere behaalde vakken in de bachelor kan ook in de master vrijstelling worden verleend. Dit staat ter beoordeling van de examencommissie.
• Instemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften.


Inschrijven

Nieuwe studenten dienen zich vóór 1 mei in te schrijven via Studielink. Zij hebben recht op een meeloopdag en een studiekeuzecheck (bestaand uit het invullen van een vragenlijst en een gesprek met de studieadviseur). Als zij deel hebben genomen aan deze activiteiten, ontvangen zij uiterlijk 15 juni een niet-bindend studieadvies.
Studenten die zich na 1 mei inschrijven, hebben geen recht op een meeloopdag, maar zijn verplicht de studiekeuzecheck te doen (een gesprek met de studieadviseur en een vragenlijst invullen). De studenten ontvangen hierna, op voordracht van de examencommissie, een bindend studieadvies van het college van bestuur.

"Het is onmogelijk dat je uit je theologiestudie komt zoals je erin ging. Dat klinkt spannend en dat is het ook. Maar het is meer dan de moeite waard!"

Jan Willem van Panhuis, admissiaal student Master Theologie

Aangepaste studieroute / instroompakket

De reguliere TUA-master is een voltijdopleiding, maar door de kleinschaligheid van het onderwijs in Apeldoorn bestaat de mogelijkheid van het volgen van de opleiding via een aangepaste studieroute, een studieroute waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare tijd van de student.
Voor studenten die aan een andere instelling in het hoger onderwijs een theologische opleiding hebben gevolgd, wordt in overleg met de studieadviseur door de examencommissie een instroompakket vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van het gestelde in het document Richtlijnen instroompakketten.  

Studiefinanciering aanvragen

Klik hier voor informatie over inschrijven en het aanvragen van studiefinanciering.