Onderwijs

Pre-master HGT

Pre-master HGT

Een minor met modules uit de breedte van het theologisch spectrum. De minor van 15 EC resp. 30 EC kan na afronding van een HBO-bachelor theologie of andere HBO-bachelor dienen als pre-master voor de master Herbronning Gereformeerde Theologie.

De minor van 15 EC omvat de modules: Inleiding Theologie (Bachelor jaar 1), Algemene Kerkgeschiedenis 4: Calvijn/calvinisme (Canoniek OT (Bachelor jaar 2), Theologie NT (evangeliën, Openbaring, Bachelor jaar 1) óf Theologie Paulus (Bachelor jaar 3), Apologetiek (Bachelor jaar 3), Dogmatiek 1 (Bachelor jaar 1).

De minor van 30 EC omvat naast de minor van 15 EC nog de volgende modules: Algemene Kerkgeschiedenis 3: Luther en lutheranisme (Bachelor jaar 2), Hermeneutiek BT (Bachelor jaar 1, Theologie NT (evangeliën, Openbaring, Bachelor jaar 1) óf Theologie Paulus (Bachelor jaar 3), Homiletiek 1 (Bachelor jaar 2), Dogmatiek 2, 3 óf 4 (BT2 óf 3), Keuzemodule naar keuze.

Leerdoelen en beschrijving van de modules

Voor de leerdoelen en verdere beschrijving van de modules zie men de Studiegids.

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de studieadviseur: jwvanderzande@tua.nl of 055-577 5709.