Onderwijs

Minor Theologie en Muziek

Minor Theologie en Muziek

Deze minor is onderdeel van de master Herbronning Gereformeerde Theologie. In deze module wordt de muziek verbonden met de theologie. Je leert o.a. de betekenis zien van de Bijbel voor de muziek en wat de muziek betekent voor het christendom. Een minor waar letterlijk muziek in zit.

Leerdoelen en beschrijving van de modules

Voor de leerdoelen en verdere beschrijving van de modules zie men de Studiegids.

Meer informatie

Voor de instroomeisen en andere informatie kan contact opgenomen worden met de studieadviseur: jwvanderzande@tua.nl of 055-577 5709.