Onderwijs

Minor Het Verbond

Minor Het Verbond

In de master theologie wordt in de derde periode een thema uitgediept volgens de lijnen van de verschillende theologische disciplines. Aan dit onderdeel van de studie nemen studenten van alle drie de masterjaren deel. In 2023/2024 is het thema Het verbond. De hierbij behorende modules zijn: Bijbelse Theologie, Dogmatiek 2: Verbondstheologie, Homiletiek 4: Verbond en prediking en Kerkgeschiedenis 4: Kerk en verbond.

De collegeserie wordt afgesloten met een forum-college.

Leerdoelen en beschrijving van de modules

Voor de leerdoelen en verdere beschrijving van de modules zie men de Studiegids.

Meer informatie

Voor de instroomeisen en andere informatie kan contact opgenomen worden met de studieadviseur: jwvanderzande@tua.nl of 055-577 5709.