Actueel

Benoemingen hoogleraar en universitair hoofddocenten

12 maart 2024

Benoemingen hoogleraar en universitair hoofddocenten

In haar vergadering van 13 september 2023 heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland per 1 maart 2024 een aantal benoemingen gedaan aan de TUA onder voorwaarde van het tot tevredenheid van het college van bestuur afronden van een tenure track. Dit betrof de benoeming van:

 • dr. A. Versluis tot hoogleraar Oude Testament;
 • dr. A. van den Os tot universitair hoofddocent Nieuwe Testament;
 • dr. C.C. den Hertog tot universitair hoofddocent Publieke Theologie/Ethiek;
 • dr. J. van ’t Spijker tot universitair hoofddocent Missiologie.

De tenure tracks zijn inmiddels naar tevredenheid afgerond, en daarmee is dr. Versluis per 1 maart hoogleraar en zijn dr. Van den Os, dr. Den Hertog en dr. Van ’t Spijker nu officieel universitair hoofddocent. In die hoedanigheid zijn ze ook verantwoordelijk voor hun vakgebied (respectievelijk Oude Testament, Nieuwe Testament, Publieke Theologie/Ethiek en Missiologie) en hebben ze zitting in het zogenoemde college van hoogleraren (eigenlijk: college van vakverantwoordelijken). Dat bestaat nu dus uit:

 • Prof. dr. H. van den Belt (Systematische Theologie)
 • Prof. dr. A.A. Clement (Theologie en muziek)
 • Dr. C.C. den Hertog (Publieke Theologie/ Ethiek)
 • Prof. dr. M.J. Kater (Praktische Theologie, tevens rector)
 • Prof. dr. A. de Muynck (Christelijke Pedagogiek)
 • Dr. A. van den Os (Nieuwe Testament)
 • Prof. dr. H.J. Selderhuis (Kerkgeschiedenis en Kerkrecht)
 • Dr. J. van ’t Spijker (Missiologie)
 • Prof. dr. A. Versluis (Oude Testament)

De inauguratie van prof. Van den Belt (die al per 1 november 2023 was benoemd) staat gepland voor D.V. vrijdag 24 mei 2024. Nadere informatie hierover wordt binnenkort bekendgemaakt. De inauguratie van prof. Versluis staat nog niet gepland.

Prof. Kater, rector van de TUA: ‘We zijn dankbaar dat we nu de stemmen van alle onderzoeksdomeinen aan tafel hebben bij besprekingen in onze vergaderingen als college van hoogleraren en er meer schouders zijn om gezamenlijke verantwoordelijkheden te dragen. We hopen dat deze broeders zo hun weg mogen vervolgen tot zegen voor onze TUA, de kerken en de samenleving.’

We feliciteren de benoemde hoofddocenten en hoogleraar van harte en wensen hen Gods zegen toe!