Actueel

Beroepbaarstelling

5 september 2023

Beroepbaarstelling

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in zijn vergadering van 4 september 2023 beroepbaar is gesteld:

br. D. (Dominik) de Bruijne

De HEERE stelle onze broeder in het midden van de kerken tot een rijke zegen en Hij vervulle hem daartoe met Zijn Heilige Geest.

Namens het curatorium,

ds. L.A. den Butter, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris

Overhandiging akte van beroepbaarstelling door de voorzitter van het curatorium, drs. L.A. den Butter, aan Dominik de Bruijne.