Actueel

Beroepbaarstelling en preekconsent

31 januari 2019

Beroepbaarstelling en preekconsent

Op 29 januari is het masterexamen met goed gevolg afgelegd door:

W.J. (Willem-Jan) van Gent. Zijn scriptie had als titel ‘ “Als kort goed is, is lang verkeerd!” Een onderzoek naar de mogelijkheid van een effectievere appelprocedure op basis van de grondbeginselen van het gereformeerde kerkrecht’.

Willem Jan is beroepbaar gesteld in de Christelijke Gereformeerde Kerken.

- Preekconsent werd verleend aan student D.J. (Daan) van Vliet.