Actueel

Bestuursverslag 2017 online

11 juni 2018

Bestuursverslag 2017 online

Het bestuursverslag over 2017 staat online!
Hierin wordt teruggeblikt op het jaar 2017. Daarnaast volop weetjes, feiten en cijfers over de TUA. Bijvoorbeeld:

  • De gemiddelde leeftijd van het TUA-personeel was 47,9 jaar.
  • Per 1 oktober 2017 stonden er 97 studenten ingeschreven aan de TUA (60 bachelor- en 37 masterstudenten). Daarnaast waren er 25 studenten die op contractbasis aan de TUA studeerden.
  • Het percentage vrouwelijke studenten liet de afgelopen jaren een lichte stijging zien naar 20%.
  • Van de in de afgelopen 10 jaar afgestudeerde studenten werd 41% predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.
  • Er vonden in 2017 twee promoties plaats aan de TUA, namelijk die van S. Ryu, met een proefschrift over ‘Dulcissimae Carmina Ecclesiae. Die Theologie und die Exegese des Psalmenkommentars Melanchthons’ en van P.D. Spies op het proefschrift ‘De classis van Tiel. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen’.
  • De collectie van de TUA-bibliotheek bestond uit 55.070 titels, waaronder 7.324 brochures en 2.445 oude drukken.

Klik hier of op onderstaande afbeelding om naar het Bestuursverslag 2017 te gaan.