Actueel

Bestuursverslag 2019 beschikbaar

16 juni 2020

Bestuursverslag 2019 beschikbaar

Het bestuursverslag over 2019 staat nu online.

In dit verslag wordt teruggeblikt op het jaar 2019, het jaar waarin we mochten vieren dat de TUA 125 jaar bestond. Op allerlei vlak vonden er de nodige ontwikkelingen plaats in het verstreken kalenderjaar. Zo organiseerden we voor het eerst een zogenaamde Graduate Week voor promovendi. Er werd een overeenkomst getekend met Greenwich School of Theology. Doel van deze samenwer-king is buitenlandse promovendi op te leiden en te begeleiden naar hun promotie.
En, last but not least, we ontwikkelden een nieuwe master, die in deeltijd gevolgd kan worden in een eigen tempo: de master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’, waarmee we in februari 2021 van start hopen te gaan.

Naast een terugblik op deze en andere ontwikkelingen staan er volop weetjes, feiten en cijfers in over de TUA. Bijvoorbeeld:

  • Per 1 oktober 2019 stonden er 88 voltijdstudenten ingeschreven aan de TUA (64 bachelor- en 24 masterstudenten). Daarnaast waren er 25 studenten die op contractbasis aan de TUA studeerden.
  • Het percentage vrouwelijke studenten liet de afgelopen jaren een lichte stijging zien naar 23%.
  • De gemiddelde leeftijd van het TUA-personeel is 49,5 jaar.
  • In de TUA-bibliotheek staan ruim 56.000 titels.
  • Er werd in 2019 promotiebegeleiding gegeven aan 8 studenten uit Zuid-Korea, 3 uit Duitsland, 2 uit Indonesië, 1 uit de Verenigde Staten en 1 student uit Japan.
  • De gemiddelde score van de TUA op alle onderzochte onderdelen van de Nationale Studenten Enquête was 4,45 op een schaal van 1 tot 5.

Klik op onderstaande afbeelding om naar het Bestuursverslag 2019 te gaan.