Actueel

Blog: Nieuw op de TUA

31 januari 2022

Blog: Nieuw op de TUA

Het begon allemaal met een meeloopdag op de TUA. Ik maakte kennis met vakken als homiletiek (predikkunde) en liturgiek en mocht wat proeven van de goede sfeer die er op de TUA is. Lange tijd heb ik getwijfeld wat ik wilde studeren: geneeskunde, theologie of klassieke talen. Uiteindelijk sprak het studieprogramma van de TUA me het meeste aan. Na aan het eind van de zomervakantie kennis te hebben gemaakt met mijn jaargenoten, kwam het studiejaar steeds dichterbij. Ik had er veel zin in om te beginnen!

2 september 2021 begon het echte werk: de colleges gingen van start. De eerste periode volgde ik vakken als Bijbel in context, waarin ik veel heb geleerd over het leven in de Bijbelse tijd. Ook begonnen we gelijk aan het vak dogmatiek, waarin we ons toelegden op onderwerpen als de Drie-eenheid, openbaring en Schriftgezag. Bovendien vond ik het vak filosofie interessant, omdat je tijdens dit vak diep ingaat op actuele vragen, die filosofen door de eeuwen heen al hebben gesteld en uitgewerkt. Daarnaast heb ik in het eerste blok twee keuzevakken gevolgd: Bijbelkennis en Latijn 3, waarin je preken van Augustinus gaat lezen. Het is echt heel mooi om werken van bekende theologen als Augustinus te lezen in de originele taal!

Als we toch bij taal zijn aangekomen, wil ik het hebben over Hebreeuws. In periode 2 heb ik me ook mogen vermaken met de taal van het Oude Testament. Dat vond ik leuk om te doen, omdat je een taal leert kennen die ver van het Nederlands af staat. Ook volgde ik de vakken Inleiding kerkgeschiedenis, psychologie, filosofie 2, godsdienstwetenschappen en God en de goden (waarin we vooral diep zijn ingegaan op Afrikaanse traditionele religies). Ik vond het leuk om weer heel andere vakken te volgen dan in de eerste periode. In het keuzevak God en de goden moesten we daarnaast een paper schrijven over een onderwerp dat met andere religies te maken heeft. Ik schreef een paper over zonde in de islam.

Soms was het voor mij best wel wennen. Je zoekt naar de beste manier om te studeren en te plannen. Gelukkig is er op de TUA veel openheid en krijg je ook studiebegeleiding. Ook is het contact met de docenten en hoogleraren erg goed. Je wordt betrokken bij de lesstof en krijgt veel stof tot nadenken. Ik vind het heel erg leuk om intellectueel uitgedaagd te worden en met anderen te spreken over theologische vraagstukken. Kortom: de colleges zijn boeiend, de sfeer is fantastisch en je leert kritisch nadenken over theologische en actuele vragen. Studeren aan de TUA zou ik dus zeker aanraden!

Reinier Groenendijk, eerstejaarsstudent