Actueel

Blog: Online seminars, een nieuwe manier van ontmoeten

28 maart 2022

Online seminars: een nieuwe manier van ontmoeten

Theologisch onderzoek doen is een wat eenzaam avontuur. Vakgroepen en onderzoeksgroepen zijn vaak klein en bovendien heeft iedereen zijn of haar eigen specialisme. Overleg en discussie met vakgenoten is daardoor maar beperkt mogelijk, hoewel er af en toe conferenties zijn.

Het online onderwijs dat tijdens de coronaperiode noodzakelijk was, heeft echter nieuwe mogelijkheden geopend. Het idee is simpel, maar je moet er maar net opkomen: regelmatig een Zoom-seminar beleggen met onderzoekers van over de hele wereld, die allemaal met ongeveer hetzelfde onderwerp bezig zijn.

Ik was zelf niet op dit idee gekomen, maar kwam er min of meer toevallig mee in aanraking. Na een bijdrage geleverd te hebben voor een wetenschappelijk handboek over de boeken Koningen, werd ik door de redacteurs van het handboek uitgenodigd voor hun online ‘Koningen-seminar’. Eens in de twee maanden leggen onderzoekers daar hun lopende onderzoek voor aan vakgenoten, wat boeiende discussies bleek op te leveren. Deelnemers schakelden in vanuit Europa, Israël, Amerika en zelfs Japan. Qua tijdzones ging het net, hoewel de Amerikanen vroeg uit de veren moesten en de Japanner er laat voor opbleef.

Het werd nog mooier toen ik erachter kwam dat ook deze Koningen-specialisten niet zelf op het idee gekomen waren. Zij hadden het weer geleend van collega’s die zich met het Bijbelboek Jeremia bezighouden, en laat dat nu net mijn eigenlijke specialisme zijn. Ik heb me dus direct aangemeld voor het “Yirmeyahu Research Seminar”, zoals men die club deftig aanduidt. Bij de eerstvolgende meeting bleek Frans de voertaal, dus die sloeg ik nog even over, maar binnenkort hoop ik op vruchtbare besprekingen met vakgenoten.

Deze nieuwe manier van ontmoeten betekent gelukkig niet dat de ouderwetse conferenties tot het verleden behoren. De online seminars zijn een aanvulling hierop. Het Jeremia-seminar komt fysiek bij elkaar tijdens een conferentie in de zomer. Dan hoop ik dus echt kennis te maken met mijn nieuwe vrienden.

Dr. H. de Waard, docent oudtestamentisch Hebreeuws en Bijbels Aramees