Actueel

Blog: Prof. Kater in Jakarta: ‘Preek de persoon van Christus meer dan de principes van de christelijke levenswijze’

5 februari 2024

Prof. Kater in Jakarta: ‘Preek de persoon van Christus meer dan de principes van de christelijke levenswijze’

In het kader van onze samenwerkingsovereenkomst (MoU) met het International Reformed Evangelical Seminary (IRES) in Jakarta bracht ik van 15 tot 26 januari een bezoek aan deze instelling waarmee we al verschillende jaren een relatie hebben. Het bezoek stond in het teken van de wederzijdse relatie en de nadere invulling ervan én het geven van een vierdaagse zogenaamde intensive course voor de studenten van deze opleiding. Vier dagen lang stond van ’s morgens 8.00 tot ’s middags 14.30 uur het thema Principles of Preaching from Hebrews centraal. Het is inderdaad een intensieve cursus, maar ook wel heel mooi om met zo’n 35 theologiestudenten je te bezinnen op de prediking. Het grote thema was: ‘Preek de persoon van Christus meer dan de principes van de christelijke levenswijze’. Dit tegen de achtergrond van een manier van preken met een sterk moralistische inslag. Naast de colleges geniet je ook het voorrecht om nog een publieke lezing te houden, waarbij opvallend is hoeveel twintigers en dertigers daarbij aanwezig zijn. Misschien trouwens een idee om in het kader van de permanente educatie vanuit de TUA ook dergelijke geconcentreerde modules aan te bieden.

Het is enerverend om in het grootste moslimland ter wereld (Indonesië) een bezoek te brengen. Je overbrugt niet alleen een tijdverschil van zes uur of een temperatuurverschil van dertig graden, maar wordt totaal ondergedompeld in een andere cultuur. Een wekker hoef je niet te zetten, want ’s morgens tussen 4 en 5 uur klinken van alle kanten de gebedsoproepen vanaf de talloze moskeeën.

Middenin een stad als Jakarta klinkt ‘seminarie’ als iets heel kleins, en zeker als het gaat om een gereformeerd instituut met een evangelisch elan. Het tegendeel is het geval. Het is gehuisvest in een enorm gebouw van vele verdiepingen hoog, met aan de linkerkant de Messiah kathedraal, een megachurch waar meer dan 4000 mensen hun plek innemen op zondagmorgen, en aan de rechterkant bevindt zich een woontoren voor personeel en studentenhuisvesting. Dan is het TUA-gebouw een lilliputter, al kun je hier ook het gezegde toepassen ‘klein, maar fijn’.

Voor dit instituut zijn internationale contacten van levensbelang om erkend te blijven als theologische opleiding en als een door de overheid geaccrediteerde instelling. Voor ons is het van waarde om de schatten van de gereformeerde theologie te delen én veel te leren van christenen in een heel andere cultuur.

Prof. dr. M.J. Kater, hoogleraar Praktische Theologie / rector TUA