Actueel

Blog 'Promoveren – waarom zou je?'

17 december 2018

Promoveren – waarom zou je?

Voor sommigen is dat geen vraag, zo vanzelfsprekend is het om te promoveren op een onderwerp dat hun interesse heeft.
Voor mij als ‘dorpsdominee’ was het ook geen vraag – het lag gewoon niet voor de hand dat ik zou promoveren. Er is in de pastorie altijd genoeg te doen; het komt er niet zomaar van om gestructureerd te studeren, anders dan voor de preekvoorbereiding.
En toch stond ik daar op 20 november 2018 voor de senaat van de TUA en mocht ik mijn doctorsbul in ontvangst nemen.  

Het kerkrecht heeft mij vanaf het begin van mijn studie geboeid, omdat het zo praktisch is, aan het kerkelijk leven structuur geeft en menselijke willekeur indamt. Christus, de Here van de Kerk, wordt erdoor geëerd en gediend. Dankzij de stimulans van professor Maris pakte ik, na jaren onderbreking, de studie weer op. Ik wilde dat wat ik tijdens mijn onderzoek naar de oorsprong, ontwikkeling en theologie van de Dordtse Kerkorde 1619 ontdekte graag ten dienste van de Kerk laten zijn. Daarvoor is het schrijven van een proefschrift een goede keuze.

Buitenpromovendus zijn is een eenzaam gebeuren. De bijeenkomsten van onderzoeksgroep EMRT, die helaas ter ziele is, hebben mij geholpen bij het doorzetten. De steun van de onvolprezen studiecoördinator Wilma van der Zande-de Roo, de alom aanwezige heer Rozema en de deskundige bibliothecaresse Nikè van der Mijden waren van grote waarde. Daarbij was er de begeleiding van mijn promotor professor Selderhuis en copromotor professor Koffeman (PThU), twee hooggeleerden met soms tegengestelde visies. Dat was verrijkend, maar ook spannend, tot tijdens de promotie toe.

Waarom zou je promoveren? Ik mocht het doen en ben een dankbaar mens: onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten! Alleen al om Hem te eren zou je promoveren.

A. van Harten-Tip

(Fotografie Tirza Meints-Roth)