Actueel

Blog ‘Rustig wachten onder het afdak, totdat...’

15 juli 2019

Rustig wachten onder het afdak, totdat...

Jaren geleden kreeg ik van een oudere mevrouw een doos met een serie preken erin. De doos had daarna jarenlang een plekje ergens in mijn huis. Totdat het moment kwam dat ik de inhoud eens ging bekijken. Ik was toen al TUA-student. Dat had ik toen ik de doos kreeg niet kunnen bedenken! Al een jaar, of misschien nog wel langer, lag het boekje op mijn kamer, toen mijn blik er opeens op viel. Het betrof een boekje naar aanleiding van een Schooldagrede. Het titelblad meldt:

GODDELIJKE CORRECTIE op predikers onder een afdak
Rede uitgesproken op de Theol. Schooldag te Apeldoorn 5 Juni j.l. DOOR Ds. L.S. DEN BOER CHR. GEREF. PREDIKANT TE DEN HAAG

Ik bladerde erdoor en zie in het voorwoord het jaartal 1952 staan. Op verzoek van de uitgever is de tekst van de rede aan hem geleverd om uit te geven. Nog nieuwsgieriger geworden, dacht ik: ik ga eens naar de mevrouw van wie ik destijds die doos met brochures kreeg, om te vragen hoe zij daar aan gekomen is. Samen met haar dochter wist zij te achterhalen dat dit uit de erfenis van opa moest zijn gekomen, want opa was in die tijd al jarenlang ouderling in Culemborg.

Nieuwsgierig heb ik gezocht of een van onze oude emerituspredikanten deze schooldagrede bijgewoond heeft als student. En zo had ik een heel interessant gesprekje met ds. J. Brons. Inderdaad, deze brochure kan hij zich nog wel herinneren. Hij typeert ds. L.S. den Boer als een predikant die eerst nogal orthodox was, maar later toch ook de wereld wilde bereiken via de AVRO. Hij sprak die rede uit in de functie van curator van de Hogeschool, in de tijd dat prof. Wisse rector was. Theologisch gezien geen rustige tijd.

Den Boer heeft het over ‘twee paarden in een span, de één die naar links wil gaan en de ander naar rechts. De ruk aan de leidsels is nodig om in het goede spoor te komen of te blijven. Een linkse “verobjectivering” of een rechtse “versubjectivering” dienen ernstig bestreden te worden. Beide zijn even gevaarlijk.’ Dus dat was toen ook actueel. ‘Aan beide kanten zie ik ze rusten onder hun afdak, met onbewogenheid voor allen, die hier buiten leven’, vervolgt hij. De rede gaat, zoals u misschien al vermoedt, over de profeet Jona onder de wonderboom.

Anja de With, masterstudent