Actueel

Blog 'Samen terug naar de bronnen'

15 oktober 2018

Samen terug naar de bronnen

Zoals u misschien hebt gehoord, is de TUA betrokken bij het project ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies). In dit project wordt samengewerkt met andere Europese instellingen, op het gebied van bronnenonderzoek binnen de godsdienstwetenschappen. Van 23 t/m 28 september waren 18 wetenschappers vanuit heel Europa bij elkaar om aan de Johannes Gutenberg Universität te Mainz een training te krijgen in het omgaan met oude bronnen. Namens de TUA was ik een van de participanten.

Elke godsdienstwetenschapper heeft zijn eigen achtergrond en benadering. Het deelnemersveld in Mainz was wat dat betreft zeer divers. Ik kan me geheel vinden in de missie van de TUA, waarin de confessionele studie van de bronteksten hoog in het vaandel wordt gehouden. De Kerk van nu in contact houden én brengen met de Kerk van toen. De wetenschappelijke studie van bronteksten helpt ons daarbij. Die studie vergt echter veel van onze kleine universiteit. Veel originele bronnen vergen expertise die we aan de TUA niet direct hebben. Daarin valt veel te leren van andere instellingen, heb ik gemerkt. Wat dat betreft was de training in Mainz erg waardevol. 

Zo heb ik enkele specialistische workshops gevolgd. Denk aan: het lezen van oude manuscripten, Latijnse paleografie en provenance. Met collega’s uit heel Europa is gesproken over de toekomst van samenwerking op het gebied van bronnenonderzoek. Voor mij waren een aantal workshops nuttig in mijn kerkhistorisch onderzoek. En waar nodig, kan ik de kennis die ik heb opgedaan in Mainz ook delen met medestudenten.

Samen terug naar de bronnen - in de Reformatie werd daar veel waarde aan gehecht. Makkelijk is het niet, en juist daarom zijn we op de TUA gebaat bij deze projecten. ReIReS kan een waardevolle bijdrage leveren aan onze pogingen om in contact te blijven met de Kerk van vroeger. Samen terug naar de bronnen. Daar zet de TUA zich graag voor in, en we krijgen er ook veel voor terug.

Jasper de Kok, masterstudent

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief van ReIReS.