Actueel

Blog: ‘Wie wil luisteren, leert meer’. Te gast bij het Institute for Intercontextual Theology

1 december 2022

‘Wie wil luisteren, leert meer’. Te gast bij het Institute for Intercontextual Theology

Op donderdag 24 november jl. was ik als gastspreker uitgenodigd een aantal colleges te verzorgen vanuit het vakgebied van de missiologie bij het Institute for Intercontextual Theology (kortweg IITh) dat sinds dit jaar gevestigd is in het gebouw van de TUA. Het IITh is een initiatief dat erop gericht is predikanten en voorgangers vanuit (momenteel) met name Molukse kerken theologisch toe te rusten voor het werk dat zij doen. Er zijn contacten gelegd met het College van Bestuur van de TUA, dat gastvrij aan het IITh ruimte bood om hun opleiding ‘bij ons’ op te zetten. Lijntjes werden gelegd en al snel kwam de uitnodiging of ik als gastdocent vanuit de TUA mee zou willen werken.

Ik ben graag op die uitnodiging ingegaan, en zo ontmoette ik op 24 november in collegezaal 5 een aantal predikanten en voorgangers vanuit de Molukse kerken en raakten we met elkaar in gesprek. Want dat was het eigenlijk. In een levendige gedachtewisseling kwamen we aan de praat over tal van onderwerpen die – voor mij – weer eens functioneerden als eyeopeners. De broeders en zusters uit de Molukse kerken zetten mij letterlijk aan het denken. En ik besefte weer eens heel goed hoe cultuur en theologie altijd wederzijds op elkaar inwerken, en hoe er altijd – in een heen en weer – beïnvloeding plaatsvindt. Dat gaat heel diep. Het raakt het wezen van het geloof.

In het gesprek kreeg ik als vanzelf allerlei flashbacks naar de tijd dat ik in Mozambique werkte. En vragen die ik al langer heb, kwamen versterkt bij mij boven. Terugkijkend denk ik steeds vaker: heb ik het wel goed gedaan? Zijn de beelden over God en geloof die door de zending vanuit de westerse theologie zijn meegenomen het een en het al als het gaat over wat de Schrift zegt? Of kunnen we juist in de uitwisseling die plaatsvindt in de ontmoeting met mensen uit andere culturen ook zelf heel veel leren?

Dat laatste vond plaats daar in collegezaal 5. En dan is het nog maar de vraag wie er het meeste leerde. Ik werd hartelijk ontvangen en – aan het eind – ook hartelijk bedankt. Ze hadden heel wat van de ontmoeting opgestoken. Het was een echt gesprek geworden, waarin we over en weer naar elkaar wilden luisteren. En wie wil luisteren, leert meer. Ik heb weer heel wat bijgeleerd.

Het was een eer die dag gast te mogen zijn.

Dr. J. van ’t Spijker, docent missiologie en evangelistiek