Actueel

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

11 juli 2024

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Dr. Wim Dekker eerste ‘CHE-lector in residence’ bij Theologische Universiteit Apeldoorn

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hun theologisch onderzoek en professionele praktijken dichter bij elkaar en starten beide instellingen komend collegejaar een inhoudelijke samenwerking.

Dr. Wim Dekker, CHE-lector Informele netwerken en laatmoderniteit, zal deze samenwerking vanaf september 2024 gestalte geven als eerste zogenoemde ‘lector in residence’. Hij verbindt zich gedurende het collegejaar 2024/2025 aan de TUA en bekleedt voor een dag in de week een vaste plek in Apeldoorn. De lector in residence werkt samen met TUA-docent dr. Niels den Hertog om tot verdiepte reflectie te komen.

De samenwerking bestaat in het collegejaar 2024/2025, naast gastcolleges voor TUA-studenten, uit een onderzoek naar ‘de plek van het offer in de moderne samenleving’. Gedurende dit collegejaar worden publieksactiviteiten georganiseerd en publicaties voorbereid. Tevens zullen diverse lectoren vanuit het CHE-profiel ‘De kracht van relaties’ een bijdrage leveren aan het TUA-onderwijsprogramma Publieke Theologie. 
Dr. Wim Dekker opent op maandag 2 september 2024 ook het academisch jaar aan de TUA met een lezing over taalverlegenheid bij transcendente ervaringen in onze cultuur.

Publieke Theologie
De Theologische Universiteit Apeldoorn vindt het van groot belang dat ook het theologische perspectief op samenlevingsvraagstukken aan de orde gesteld wordt binnen het publieke domein. Dat gaat de universiteit doen in het onderwijs- en onderzoeksprogramma Publieke Theologie, waar dr. Niels den Hertog verantwoordelijk voor is. Het gaat in deze theologische reflectie enerzijds om een grondige kennis van de christelijke traditie. Anderzijds om een open oog voor de samenleving en de vragen die daar (geweten en ongeweten) spelen. Om vervolgens die twee met elkaar in gesprek te brengen.

Kracht van Relaties
De CHE heeft de afgelopen jaren haar onderzoeksprofiel ‘De kracht van relaties’ uitgebouwd tot een onderzoeksprogramma dat relevant is voor de werkvelden waarvoor zij opleidt. In dit onderzoeksprogramma is een tiental lectoraten actief, in een breed professioneel palet, in zowel het sociale, zakelijke als educatieve domein. In dit praktijkgerichte onderzoek doen zich vragen voor die om reflectie vragen vanuit de bronnen van de christelijke traditie waar de CHE in staat. Dat doet de CHE al vanuit het eigen ‘bronnen-instituut’, het Jan Luyken Instituut – Centrum voor Bezieling en Professionaliteit.

Beide instellingen zien uit naar een vruchtbare samenwerking, waarin academisch reflectie en praktijkonderzoek naar samenlevingsvraagstukken hand in hand zullen gaan.

Dr. W.H. Dekker (foto: Niek Stam)

Dr. C.C. den Hertog