Actueel

De TUA gaat verbouwen!

12 december 2022

De TUA gaat verbouwen!

De TUA groeit! Voorjaar 2023 staat daarom een noodzakelijke verbouwing gepland voor de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Wat en waarom?

  • In verband met ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is een andere indeling nodig van enkele ruimtes. Zo is de bibliotheekcollectie gegroeid en is gestart met het aanbieden van een extra masterstudie. Ook het aantal promovendi groeit.
  • Er worden meer werkplekken gecreëerd voor studenten en docenten.
  • Het gebouw zal beter toegankelijk worden gemaakt door het plaatsen van een lift.
  • Collegezalen zijn verouderd en worden aangepast aan de eisen van de tijd. Denk aan betere ventilatie en het plaatsen van smartboards.

Benodigd bedrag

Gaandeweg het maken van de plannen zijn de prijzen van arbeid en materiaal flink gestegen. De plannen zijn teruggebracht tot het meest noodzakelijke. Maar dan nog gaat het om een fors benodigd bedrag van 800.000 euro. 

Wat kunt u doen? 

Steun ons financieel! U kunt uw gift voor de verbouwing overmaken naar:

IBAN: NL40 INGB 0000 0090 00
(BIC: INGBNL2A)
Of scan / klik hieronder op de QR-code (u kunt ons ook opzoeken in de Givt-app). Let op! Givt houdt enkele procenten van uw gift in!
N.B. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat de TUA de ANBI-status heeft.

We zijn u zeer erkentelijk voor uw steun!