Actueel

Dr. C.C. den Hertog aangesteld als docent/onderzoeker publieke theologie aan de TUA

16 februari 2023

Dr. C.C. den Hertog aangesteld als docent/onderzoeker publieke theologie aan de TUA

Per 1 april 2023 wordt dr. C.C. den Hertog aangesteld aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) als docent/onderzoeker systematische theologie/ethiek van maatschappelijke en culturele vraagstukken.

Dr. Den Hertog, die op dit moment een aanstelling heeft van 0,3 fte aan deze universiteit als docent systematische theologie en daarnaast predikant is in de CGKV Nijmegen, zal fulltime voor de TUA aan de slag gaan. Hij zal zich in zijn onderwijs- en onderzoekstaken vooral toeleggen op de nadere doordenking vanuit de systematische theologie/ethiek van maatschappelijke en culturele vraagstukken en hoe theologie voor een samenleving als geheel van betekenis kan zijn (publieke theologie). Hij zal zich daarin met name bezighouden met de vraag hoe vanuit de theologie het gesprek met de maatschappij en de zich daar voordoende samenlevingsvraagstukken gevoerd kan worden.

De TUA prijst zich zeer gelukkig met deze benoeming, omdat hiermee invulling wordt gegeven aan een al langer gekoesterde wens om meer aandacht te geven aan het doordenken van hoe theologie van betekenis kan zijn voor de samenleving.