Actueel

Examenresultaten

15 november 2018

Examenresultaten

Op 13 november 2018 is het masterexamen met goed gevolg afgelegd door:

- S. (Seokmin) Park. Zijn scriptie had als titel ‘Paul’s Hermeneutics of the Old Testament Citations in Galatians 3: 10-14’