Actueel

Academisch jaar 2022/2023 geopend

6 september 2022

Academisch jaar 2022/2023 geopend

Gisteren is het nieuwe studiejaar geopend tijdens een plechtigheid die plaatsvond in de aula van de universiteit. De rede werd gehouden door prof. dr. A. Huijgen, met als titel ‘Gereformeerde perspectieven voor dogmatiek vandaag’. Deze rede vormde tevens zijn afscheidscollege in verband met zijn vertrek naar de PThU. Op het web-log van prof. Huijgen is zijn bijdrage na te lezen. 

Aansluitend gaf de rector, prof. dr. H.J. Selderhuis, een beknopt overzicht over het afgelopen cursusjaar (de fata academica; hier na te lezen) en trok hij lijnen naar de toekomst. Ook sprak hij prof. Huijgen toe. De nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, A.J. Dorst MSc, sprak tevens alle aanwezigen toe. 

Drs. A. van de Bovekamp, de juist aangetreden voorzitter van het curatorium, hield een meditatie n.a.v. Efeze 3: 14-21. 

De TUA-cantorij onder leiding van cantor Gerben Budding leverde enkele bijdrages. 

Na afloop vond een receptie plaats en kon worden kennisgemaakt met nieuwe medewerkers en afscheid worden genomen van prof. Huijgen.