Actueel

Geslaagden

31 augustus 2020

Geslaagden

Het college van hoogleraren deelt mee dat op 28 augustus 2020 het masterexamen met goed gevolg is afgelegd door:

- J.A. (Jasper) de Kok. Zijn scriptie had als titel ‘Een veelbelovend verbondsprediker. Een historisch en homiletisch onderzoek naar de preken van Wilhelmus à Brakel (1635-1711)’.
Jasper ontving het predikaat ‘cum laude’.

- D.J. (Daan) van Vliet. De titel van zijn scriptie was ‘Aangesteld tot messiaanse koning. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis en de functie van ὑψόω van de Zoon des mensen in het evangelie naar Johannes’.