Actueel

Geslaagden

2 september 2021

Geslaagden

Op 31 augustus en 1 september 2021 is de master met goed gevolg afgerond door:

  • D. (Dominik) de Bruijne. Zijn scriptie had als titel ‘Hananja tegenover Jeremia: een ongelijke strijd. Valse en ware profetie volgens Jeremia 28’.
  • F.N. (Fianne) de With. Haar scriptie had als titel ‘Leeskunst. Perspectieven uit het literatuuronderwijs en de Bijbelse wijsheidsliteratuur op het lezen van de Bijbel met leerlingen in het voortgezet onderwijs’.
    Fianne ontving het predicaat ‘cum laude’.
  • E.J. (Beppie) Wessels-Schuurman. Haar scriptie had als titel ‘Hij maakt ons één. Onderzoek naar de integratie van vluchtelingen die van moslim christen zijn geworden in Gereformeerde Kerken’.