Actueel

Gezocht: Penningmeester Studiefonds

15 april 2024

Deputaten studiefonds is op zoek naar een

Penningmeester

We zoeken iemand die zich betrokken weet bij de studenten die zich aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn voorbereiden op het ambt van predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Tot de taken van de penningmeester behoren de volgende zaken:

  • Het opdracht geven van de maandelijkse toelage aan de studenten
  • De aanvraag beoordelen en het berekenen van de toelage
  • Het opstellen van de jaarcijfers en het rapporteren hiervan aan de Generale Synode
  • Samen met het overige bestuur meedenken in beleid en uitvoering

Het studiefonds heeft als taak om studenten die zich voorbereiden op het ambt van predikant binnen de CGK financieel te ondersteunen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jaap Mauritz (tel. 06-52496126) en mocht u interesse hebben om zich in te zetten voor deze taak dan kunt u een brief/mail sturen aan ds. J. Hoefnagel (Griffensteijnselaan 80, 3703 AD te Zeist – predikant@cgkzeist.nl).