Actueel

Nieuw lid raad van toezicht

4 oktober 2018

Nieuw lid raad van toezicht

Binnen de raad van toezicht van de TUA heeft een personele wisseling plaats gevonden: mw. drs. E.J. van Dijk is opgevolgd door mw. drs. J.M. Kuijper-Rustenburg. We danken mw. Van Dijk hartelijk voor haar inzet en bijdrage de afgelopen jaren!
Mr. H.R. Oevermans is de nieuwe secretaris van de raad van toezicht.

Mw. drs. J.M. Kuijper-Rustenburg