Actueel

Nieuw zoekinstrument ReIReSearch gelanceerd

31 augustus 2020

ReIReSearch, een nieuw zoekinstrument voor onderzoekers in religiestudies

ReIReS, de onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies waarin de TUA een prominente rol speelt, lanceert ReIReSearch, een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religiestudies. De databank combineert belangrijke collecties van verschillende Europese instellingen en biedt religiewetenschappers zo een nieuw zoekinstrument en betere toegang tot bronnen.

Uitdagingen voor onderzoekers

Religiewetenschappers staan voor heel wat uitdagingen: ze onderzoeken gebeurtenissen die plaatsvonden in verschillende periodes, contexten en culturen. Ze gebruiken een veelheid aan bronnen, soorten data en onderzoeksmethoden. Die zijn vaak lastig op te sporen: zelfs universiteitsbibliotheken die online toegang bieden blijven vaak onbekend voor onderzoekers buiten hun gastinstelling omdat ze online niet goed zichtbaar zijn. Onderzoekers zijn verder beperkt in hun zoektocht naar nieuwe gegevens omdat verschillende bibliotheekcollecties, eenmaal ontdekt, alleen via hun eigen aparte digitale toegangspunten bereikbaar zijn.

Betere toegang

ReIReSearch, een geïntegreerde onderzoeksdatabank, helpt wetenschappers bij het zoeken naar gegevens vanaf één enkele plaats. Tegelijkertijd maakt de onderzoeksdatabank minder zichtbare datasets beschikbaar voor een breder publiek. Het doel van ReIReSearch is om zoveel mogelijk gegevens te integreren en beschikbaar te maken op één platform. Het ontwerp van dit platform is gebaseerd op de behoeften van onderzoekers. De databank kan materiaal publiceren dat momenteel alleen op lokale netwerken of pc's wordt gehost.

Nieuwe technologische mogelijkheden maken het nu mogelijk om grote hoeveelheden data te vinden, te ontsluiten en opnieuw te gebruiken. Door belangrijke collecties van instellingen in heel Europa samen te brengen, kunnen onderzoekers de kwaliteit en de efficiëntie van hun onderzoek verbeteren. Academici in Europa profiteren daarbij van een betere toegang tot informatie, waardoor meer toenadering tussen de verschillende onderzoekstradities mogelijk wordt en er nieuwe perspectieven ontstaan.

ReIReSearch bevat bijdragen van de academische bibliotheken van de Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz, KU Leuven en de Universiteit van Sofia. Op dit moment bevat ReIReSearch onder andere Hebreeuwse manuscripten daterend vanaf 1700 tot 1920 van de Joodse gemeenschap van Mainz, een gedigitaliseerde versie van de bronnen van kerkelijke concilies, een selectie van zeldzame boeken en manuscripten uit de Maurits Sabbe Bibliotheek in Leuven en boeken die betrekking hebben op Slavische studies en religie. ReIReSearch levert ook zoekresultaten op uit de Index Religiosus-database van Brepols Publishers voor gebruikers die een abonnement hebben.

ReIReS is van plan zoveel mogelijk gegevens uit andere (academische) bibliotheken en onderzoeksdatabanken te importeren en zo het nut van de dienst te vergroten.

ReIReSearch is een coproductie van KU Leuven - LIBIS en Brepols Publishers. De databank is toegankelijk via: https://reiresearch.eu.