Actueel

Nieuwe benoemingen

19 juni 2020

Nieuwe benoemingen

Per 1 september 2020 zijn dr. G.A. van den Brink en dr. P.L. Rouwendal benoemd aan de TUA. Beiden voor een omvang van 0,2 fte.

Dr. Van den Brink zal als wetenschappelijk medewerker leiding geven aan de editie van de Politica Ecclesiastica van Gijsbertus Voetius en tevens betrokken worden bij de editie van de Acta van de Synode van Dordrecht, beide projecten van de TUA. Hij is verder verbonden aan de Luther Heritage Foundation en de wetenschappelijke output voortkomend uit zijn werk aan de website checkluther.com behoort ook tot zijn werkzaamheden voor de TUA. Van den Brink promoveerde in 2016 aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het conflict over het antinomianisme aan het einde van de zeventiende eeuw. Hij was gemeentepredikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk maar moest om medische redenen onlangs met vervroegd emeritaat.

Dr. Rouwendal zal als docent methodologie een onderzoeksleerlijn ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de verbetering van de academische vaardigheden in het kader van de uitwerking van de kwaliteitsafspraken waarvoor de TUA extra gelden van OCW heeft ontvangen. Rouwendal heeft zijn promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht en aan de VU in Amsterdam, en promoveerde in 2017 op predestinatie en prediking in gereformeerd Genève. Hij heeft ervaring met het geven van onderwijs en het opzetten van een methode. Rouwendal is directeur / eigenaar van uitgeverij Brevier, als associate researcher verbonden aan de TU Kampen en lid van de gereformeerde gemeente te Kampen.