Actueel

NSE: TUA heeft zeer tevreden studenten

23 juni 2021

NSE: TUA heeft zeer tevreden studenten

Begin 2021 is de Nationale Studenten Enquête weer afgenomen, ook onder TUA-studenten. De uitslag laat weer mooie cijfers zien: ruim 93% van onze studenten is zo tevreden over zijn of haar ervaringen dat ze weer opnieuw voor hun studie theologie aan de TUA zouden kiezen.

Een nog iets hoger percentage (94%) is enthousiast over de sfeer op de TUA, terwijl de tevredenheid over de opleiding in het algemeen op de TUA een krappe 9 scoort.

De Nationale Studenten Enquête kijkt daarnaast naar het oordeel over zes deelgebieden: Inhoud en opzet van de studie, Aansluiting op de beroepspraktijk, Docenten, Studiebegeleiding, Toetsing en beoordeling en Betrokkenheid en contact. Op al deze zes thema’s scoorde de TUA ruim boven het gemiddelde. Op een schaal van 1 tot 5 ging het om respectievelijk 4,39, 3,81, 4,59, 4,74, 4,23 en 4,57. Vertaald naar rapportcijfers ziet dat er zo uit:

Inhoud en opzet van de studie 8,8
Aansluiting op de beroepspraktijk 7,6
Docenten 9,2
Studiebegeleiding 9,5
Toetsing en beoordeling 8,5
Betrokkenheid en contact 9,1

Een uitslag waar we natuurlijk erg blij mee zijn!