Actueel

Onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies RESILIENCE is klaar om te beginnen

10 september 2020

Onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies RESILIENCE is klaar om te beginnen

Dertien academische instellingen, waaronder de TUA, uit elf landen werken aan de voorbereiding van een permanente Europese onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies, genaamd RESILIENCE. Deze week hebben deze instellingen een aanvraag ingediend om deel te nemen aan de ESFRI Roadmap 2021. Deelname betekent dat RESILIENCE een volgende stap kan zetten in de ontwikkeling van de infrastructuur.

Gezien de toenemende belangstelling voor onderzoek naar religiestudies en het groeiende belang van deze studies, richt RESILIENCE zich op het beter toegankelijk maken van kennis op het gebied van religie. Tegelijkertijd is een instrumentarium nodig om deze kennis beschikbaar te stellen, te interpreteren en te hanteren. RESILIENCE voorziet in deze behoefte door het bouwen van een permanente Europese infrastructuur voor religiestudies.

De geschiedenis van RESILIENCE gaat terug tot 2014, waarbij de partners voortbouwden op tradities van de deelnemende instellingen. Sinds september 2019 werken de partners aan de aanvraag voor deelname in de ESFRI Roadmap 2021. Er is een ontwerp gemaakt voor de toekomstige infrastructuur, de diensten zijn gedefinieerd, tevens zijn een budget en bestuursmodel opgesteld, wat feitelijk betekent dat de onderzoeksinfrastructuur klaar is om te beginnen.

Deelname aan de ESFRI Roadmap 2021 betekent dat RESILIENCE een volgende stap kan zetten in de  ontwikkeling van de  infrastructuur.

Kenmerkend voor het ontwerp is dat op unieke wijze fysieke en digitale kennis met elkaar verbonden zijn: RESILIENCE ondersteunt haar gebruikers bij het vinden, verwerken en delen van deze kennis. Hoewel met name wetenschappers gebruik zullen maken van de onderzoeksinfrastructuur, kunnen ook anderen die betrokken zijn bij religieuze thema’s zoals bibliothecarissen, beleidsmakers en vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen er hun voordeel mee doen.

RESILIENCE zal wetenschappers beter in staat stellen hun plaats in de onderzoeksgemeenschap in te nemen en meer erkenning te krijgen voor hun onderzoek, door hen gemakkelijker toegang te verschaffen tot meer bronnen, hun digitale vaardigheden te verbeteren, deel te nemen aan projecten, hun onderzoek te bevorderen, een professioneel netwerk op te bouwen, enz.

Ook collectiebeheerders en bibliothecarissen hebben baat bij het advies en de begeleiding van RESILIENCE als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de digitale geesteswetenschappen, met name voor religiewetenschappen. Meedoen met een professioneel netwerk betekent voor hen dat ze hun collecties kunnen promoten en het werk aan de bronnen die ze in hun collecties hebben kunnen verbeteren.

Daarnaast gaat RESILIENCE religieuze gemeenschappen toegang bieden tot veel fysieke en digitale informatie en tot onderzoek naar thema’s waarmee zij zich in de praktijk bezighouden. De infrastructuur bevordert het onderlinge netwerken tussen onderzoekers en religieuze gemeenschappen.

De permanente onderzoeksinfrastructuur zal minimaal 34 jaar bestaan. Het budget wordt geschat op ongeveer 318 miljoen euro. 80% van dit bedrag zal door de partners zelf worden ingebracht via bijdragen in natura, die meestal bestemd zijn voor diensten op het gebied van fysieke toegang, zoals het verlenen van toegang tot collecties en het mogelijk maken van studiebeursverblijven.

Prof. dr. H.J. Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn: “De TUA is er trots op deel uit te maken van RESILIENCE omdat het ons een fantastische kans biedt om met onze middelen en expertise bij te dragen aan het fascinerende gebied van religiestudies, en profijt te hebben van de voordelen van actieve betrokkenheid bij deze unieke Europese onderzoeksomgeving.”

Meer informatie over RESILIENCE en de ingediende aanvraag

Lees meer op www.resilience-ri.eu en in de RESILIENCE factsheet.

Video bij de indiening van de aanvraag bij ESFRI: https://youtu.be/NQPP22KRmmk

Introductievideo RESILIENCE: https://youtu.be/oSwgQYRfuDs