Actueel

Prof. dr. W.H. Velema overleden

23 april 2019

Prof. dr. W.H. Velema overleden

Het college van bestuur, het curatorium, de raad van toezicht en het college van hoogleraren van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland hebben met ontroering kennis genomen van het overlijden van

prof. dr. W.H. Velema

Hij heeft de Theologische Universiteit in de periode van 1966 tot 1996 met grote toewijding mogen dienen. Hij doceerde eerst de nieuwtestamentische vakken en daarna met name de praktische vakken en de ethiek. Niet alleen heeft hij velen in hun werk als pastor en predikant gevormd, ook in, en zeker buiten de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft hij op meerdere gebieden heel veel mogen betekenen. Wij zijn dankbaar voor wat de HEERE ons in hem geschonken heeft.

Halleluja! Loof dienaren van de HEERE, loof de Naam van de HEERE. (Ps. 113:1)

Wij bidden zijn kinderen en verdere familie de troost en kracht van onze God toe.

namens het college van bestuur: ir. W.J.A. Hanekamp, voorzitter
namens het curatorium: ds. P.D.J. Buijs, voorzitter
namens de raad van toezicht: drs. R.W.J. Soeters, voorzitter
namens het college van hoogleraren: prof. dr. H.J. Selderhuis, rector

Apeldoorn, 18 april 2019