Actueel

RESILIENCE benoemt drie uitvoerend directeuren

15 februari 2022

RESILIENCE benoemt drie uitvoerend directeuren

Met veel genoegen delen we mee dat de algemene vergadering van RESILIENCE Francesca Cadeddu (FSCIRE), Roxanne Wyns (LIBIS/KU Leuven) en Ahmet Alibasic (Universiteit van Sarajevo) heeft aangesteld als uitvoerend directeur van de RESILIENCE onderzoeks-infrastructuur voor de periode 2022-2025. "Een volgende stap in dit grote Europese project waarin de TUA een belangrijke rol speelt", aldus TUA-rector prof. dr. H.J. Selderhuis.

RESILIENCE is onlangs opgenomen in de ESFRI-Roadmap 2021 en is nu begonnen aan de voorbereidingsfase (2022-2025), de periode waarin deze directeuren in dienst zullen zijn.

De taak van de uitvoerend directeuren is het door de algemene vergadering opgestelde strategische plan te vertalen in een werkplan en toe te zien op een adequate uitvoering daarvan. Samen zullen de drie directeuren het consortium leiden in de richting van een ERIC (European Research Infrastructure Consortium), dat is een rechtspersoon. De ERIC zal naar verwachting in 2025 van start gaan.

De algemeen directeur wordt Francesca Cadeddu (FSCIRE, Bologna). Roxanne Wyns (LIBIS/KU Leuven) en Ahmet Alibasic (Universiteit van Sarajevo) worden als adjunct-directeuren verantwoordelijk voor de technische innovatiestrategie en de duurzaamheid en consolidatie van het consortium.

RESILIENCE is blij dat deze ervaren en competente mensen bereid zijn de functie van directeur op zich te nemen en het consortium op verschillende manieren te dienen.

Over de directeuren

Francesca Cadeddu is sinds 2020 onderzoeker Hedendaagse Geschiedenis aan de Universiteit van Modena en Reggio Emilia en sinds 2011 wetenschappelijk medewerker bij FSCIRE, de instelling die RESILIENCE coördineert. Zij doet onderzoek naar religieuze diversiteit en religieus analfabetisme in Europa, en heeft de afgelopen zeven jaar bijgedragen aan de oprichting van RESILIENCE en de European Academy of Religion.

Roxanne Wyns is innovatiemanager bij LIBIS en is gespecialiseerd in grote digitale onderzoeksinfrastructuurprojecten in de sociale en geesteswetenschappen. Ze is gespecialiseerd in semantische interoperabiliteit en in FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, in het Nederlands: Vindbaar, Toegankelijk, Uitwisselbaar, Herbruikbaar) en betrouwbare data-infrastructuren.

Ahmet Alibasic is universitair hoofddocent en plaatsvervangend decaan voor academische zaken aan de Faculteit Islamitische Studies van de Universiteit van Sarajevo en doceert over de Islamitische beschaving. Hij is een van de redacteuren van het Yearbook of Muslims in Europe (Brill, 2009-2022).

Reacties

Francesca Cadeddu: "We bouwen RESILIENCE om iedereen die zich met religiestudies bezighoudt te ondersteunen met onze diensten, faciliteiten en expertise. Daarbij gaat het niet alleen om het eenvoudiger en sneller mogelijk maken van onderzoek, maar vooral om de kwaliteit te verbeteren van de opgedane kennis en de impact daarvan op de samenleving. Bij mijn werkzaamheden zal ik steeds de wensen van wetenschappers voor ogen houden, opdat zij de uitdagingen van de hedendaagse samenleving beter kunnen aangaan met hun kennis en kunde.”

Roxanne Wyns: "Onderzoek wordt steeds meer een gezamenlijk en een samenwerkingsproces, waarbij de beschikbaarheid van en het delen van gegevens van goede kwaliteit een belangrijke basis vormen voor wetenschappelijke vooruitgang. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere RESILIENCE-directeuren te werken aan de totstandkoming van FAIR en betrouwbare diensten die een open gegevensdeling voor onze onderzoeksgemeenschap mogelijk maken."

Ahmet Alibasic: "Vanaf het begin ging het bij RESILIENCE om het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden voor belanghebbenden bij religiestudies in heel Europa. Tot nu toe, en door gezamenlijke inspanningen, heeft RESILIENCE zijn belofte waargemaakt om grote collecties van belangrijke Europese universiteiten en kostbare collecties van kleinere instellingen bij elkaar brengen. Nu gaan we een nieuwe fase in, met vol vertrouwen dat we erin zullen slagen de langetermijnvisie van een goed werkende onderzoeksinfrastructuur op het gebied van religiestudies dichter bij de realiteit te brengen."

Prof. dr. H.J. Selderhuis: "Een volgende stap in dit grote Europese project waarin de TUA een belangrijke rol speelt."