Actueel

RESILIENCE op de ESFRI Roadmap 2021

1 juli 2021

RESILIENCE op de ESFRI Roadmap 2021

Op 30 juni 2021 heeft het ESFRI-Forum het consortium RESILIENCE, waar de Theologische Universiteit Apeldoorn deel van uitmaakt, opgenomen in de Research Infrastructure Roadmap 2021. Dit betekent dat RESILIENCE een plaats krijgt in de Europese strategische onderzoeksinfrastructuren en dat het kan werken aan de verdere ontwikkeling van een onderzoeksinfrastructuur voor religiewetenschappen.

De eerste initiatieven voor een dergelijke structuur dateren van 2016, wat uiteindelijk heeft geleid tot de lancering van RESILIENCE in september 2019. RESILIENCE heeft sindsdien gewerkt aan het ontwerp van een duurzame Europese infrastructuur voor alle religiewetenschappen. Dit ontwerp is nu met succes geëvalueerd door het ESFRI-forum, waardoor RESILIENCE zijn plaats kan innemen in de Europese strategische onderzoeksinfrastructuren.

Kenmerkend voor RESILIENCE is dat op unieke wijze fysieke en digitale kennis met elkaar verbonden zijn. Via deze infrastructuur zullen academici  die werkzaam zijn op het brede terrein van religiewetenschappen op vele manieren worden ondersteund: zij zullen onder meer toegang krijgen tot meer bronnen, zij kunnen hun digitale vaardigheden vergroten, deelnemen aan grotere projecten,  hun onderzoek beter promoten en een professionele netwerk opbouwen. Ook andere professionals, zoals mensen die in bijvoorbeeld bibliotheken, archieven en musea werken, beleidsmakers en vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen kunnen profiteren van de kennis die RESILIENCE biedt.

De plaatsing in de ESFRI Roadmap 2021 geeft de 13 consortiumpartners - waaronder de TUA -, de mogelijkheid de volgende stap zetten. Deze volgende stap is het uitwerken van de voorbereidingsfase, zoals het verzekeren van de financiën en de taakverdeling tussen de partners. Het is de bedoeling dat de nieuwe onderzoeksinfrastructuur de gebruikers ervan gedurende ten minste 34 jaar ondersteunt. De coördinatie van RESILIENCE gebeurt door het Italiaanse onderzoeksinstituut FSCIRE.

Het nieuws van het ESFRI-besluit werd met grote vreugde en dankbaarheid ontvangen door FSCIRE en alle consortiumpartners. Alle instellingen zijn hun nationale ministeries en afgevaardigden dankbaar voor hun steun.

Prof. Herman Selderhuis, rector van de Theologische Universiteit Apeldoorn:  “Ik ben heel gelukkig met dit nieuws dat een teken is van waardering voor de inzet en de kwaliteit van de TUA en ons ook voor een boeiende uitdaging stelt. Tegelijk wil ik onderstrepen dat deze beslissing niet alleen voor ons in Apeldoorn van groot belang is maar voor alle Nederlandse onderzoek naar theologie en religie.”