Actueel

RMU vestigt leerstoel aan TUA

15 januari 2021

RMU vestigt leerstoel aan TUA

Dominee Zondag is benoemd als bijzonder hoogleraar 'Kerk, Recht en Samenleving' aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). De RMU en de TUA stellen de leerstoel met omvang 0,2 fte samen in. Mr. dr. W.A. Zondag was voordat hij predikant werd jarenlang werkzaam als hoogleraar arbeidsrecht aan de RU Groningen. RMU-bestuurder Jan Kloosterman is blij met deze benoeming: ‘De RMU levert hiermee een herkenbare bijdrage aan het onderzoek op het snijvlak van werk en geloof. Met dit onderzoek wordt er nieuwe kennis toegevoegd met een arbeidsrechtelijke en tegelijk bezinnende scope.’ Herman Selderhuis is rector van de TUA en geeft aan: ‘De leerstoel sluit precies aan bij de groeiende behoefte die theologie, kerk en kerkrecht hebben aan gedegen juridische kennis. Daarbij brengt prof. mr. dr. Zondag veel kennis en ervaring op deze gebieden met zich mee.’

In samenwerking met de TUA is de RMU de dragende organisatie bij deze bijzondere leerstoel. De RMU heeft in samenwerking met de TUA een bijdrage geleverd aan het structuurrapport van de leerstoel en wij zijn blij met de uitwerking en de persoonlijke invulling. Dit betekent ook dat de TUA samen met de RMU de meerwaarde van een goede uitvoering gaat behartigen. Samen hebben we daarom een curatorium samengesteld, waarin verschillende hoogleraren zitten. Voor de RMU is het belangrijk om bij de leerstoel betrokken te zijn omdat prof. W.A. Zondag naast bijzonder hoogleraar ‘Kerk, Recht en Samenleving' ook predikant is binnen de Gereformeerde Gemeenten, en dus dagelijks bezig is op het snijvlak van werk en geloof. Deze combinatie sluit goed aan bij de RMU, die juridische kennis verspreidt op het gebied van arbeidsrecht en meedoet in het publieke debat over ethische vragen rond arbeid en beroep, vanuit een christelijke overtuiging.

‘De RMU opereert ook op het snijvlak werk en geloof. Wij proberen bestaande vragen met nieuwe inzichten te beantwoorden’, zegt RMU-bestuurder Jan Kloosterman. ‘De onderzoeksresultaten van deze leerstoel dragen bij aan meer inzicht, wat gebruikt kan worden als input voor het publiek debat. Het is mooi om direct betrokken te zijn, zodat we vraagstukken door kunnen spelen.’

Voor de TUA geldt dat ‘deze leerstoel een verdere impuls geeft aan het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs dat de TUA op kerkrechtelijk gebied verricht en past bij ons beleid theologie sterker met andere disciplines te verbinden.’

Dat prof. W.A. Zondag in samenwerking met de RMU deze functie gaat bekleden, is niet verwonderlijk. Manager dienstverlening en coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Jan Schreuders: ‘Tussen de RMU en prof. mr. dr. W.A. Zondag is al een jarenlange relatie, hij is een goede bekende van ons. Hij heeft diverse keren meegewerkt aan verschillende producten en diensten van de RMU.’