Actueel

Samenwerkingsovereenkomst met Hapdong Theological Seminary

2 mei 2019

Samenwerkingsovereenkomst met Hapdong Theological Seminary

Op 1 mei is in Suwon (Zuid-Korea) een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Hapdong Theological Seminary (HTS) en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Namens de TUA werd dit zogenaamde Memorandum of Understanding (MoU) getekend door rector prof. dr. H.J. Selderhuis. Namens Hapdong ondertekende president prof. Chang Kyoon Jung.

Er vond al samenwerking plaats tussen de TUA en het HTS in het kader van het Puritan Research Center (PRC), waaraan ook het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) uit Grand Rapids (USA) meedoet. Deze MoU vormt daarop een mooi vervolg.

President Jung: “Deze MoU is heel bijzonder voor ons. Dit geeft het HTS de mogelijkheid om op internationaal niveau een bijdrage te leveren aan de studie en verspreiding van de gereformeerde theologie. Apeldoorn biedt ons gelegenheid om belangrijke aspecten van de gereformeerde theologie in het Engels te bestuderen in plaats van in het Nederlands, wat een basis is voor een nauwere en meer praktische uitwisseling van professoren en studenten en voor het gezamenlijk organiseren van internationale evenementen en projecten.”  

Prof. Selderhuis: “Hapdong is voor ons geen onbekende, aangezien een aantal van onze promovendi daar hoogleraar zijn. Deze gereformeerde instelling staat bekend om haar hoge kwaliteit aan onderwijs en onderzoek en biedt voor studenten van de TUA onder andere mogelijkheden te leren van de wijze waarop men in Korea kerk van Christus wil zijn en van hoe men daar missionair werkzaam is."

Foto: President Jung van het HTS en prof. Selderhuis van de TUA met de ondertekende overeenkomst.