Actueel

TUA weer hoge score bij NSE

28 juni 2018

TUA weer hoge score bij NSE

Bij de Nationale Studenten Enquête 2018 heeft de TUA weer een hoge beoordeling gekregen. Op bijna alle onderzochte onderdelen scoren de bachelor en master zelfs nog wat beter dan vorig jaar. Met name het oordeel over de docenten (4,40 op een schaal van 1 tot 5), de studiebegeleiding (4,46), de informatievoorziening (4,39), het studierooster (4,55) en de groepsgrootte (zelfs 4,68) valt erg hoog uit. Het laagst scoort de TUA op het onderdeel internationalisering, maar met een score van 3,58 toch nog ruim boven het landelijk gemiddelde. Nergens scoort de TUA lager dan het landelijk gemiddelde.

Het oordeel over de studie in het algemeen is gestegen van 4,48 in 2017 naar 4,63 nu. Het oordeel over de algehele sfeer is gestegen van 4,66 naar 4,70 en bij de vraag of onze studenten hun studie zouden aanraden aan anderen is de score gestegen van 4,36 naar 4,60.

De Nationale Studenten Enquête wordt jaarlijks afgenomen onder studenten van Nederlandse hogescholen en universiteiten. De uitslag helpt de onderwijsinstellingen om het onderwijs te verbeteren en is voor aanstaande studenten een instrument om tot een weloverwogen studiekeuze te komen.