Actueel

Uitslag admissie-examen en proponentsexamen

20 juni 2023

Uitslag admissie-examen en proponentsexamen

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt met dankbaarheid aan de kerken bekend dat tijdens de op 14, 15 en 19 juni gehouden admissie-examens drie studenten tot de studie voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn toegelaten. Het betreft:

  • br. G.M. (Gerard) Bosker uit Barneveld. Hij is 31 jaar, gehuwd, pastoraal werker in de Chr. Geref. Kerk te Bunschoten, promovendus/wetenschappelijk medewerker aan de TUA en lid van de Chr. Geref. Kerk te Ede.
  • br. H.J. (Harm Jan) Holsappel uit Veenendaal. Hij is 41 jaar, gehuwd, student aan de TUA en lid van de Chr. Geref. Kerk Veenendaal-Bethel.
  • br. A.J. (Arjan) Smit uit Dordrecht. Hij is 32 jaar, gehuwd, leraar in het voortgezet onderwijs (Gomarus scholengemeenschap Gorinchem), student aan de TUA en lid van de Chr. Geref. Kerk te Dordrecht-Centrum.

Het curatorium verleende preekconsent aan:

  • br. L. (Leonard) van ’t Wout te Sliedrecht, e-mail: lvantwout@student.tua.nl

De HEERE zegene deze broeders in de komende tijd in rijke mate!

Namens het curatorium,

ds. A. van de Bovekamp, voorzitter
ds. C.J. Droger, secretaris