Actueel

Uitstel admissie-examens 2020

6 april 2020

Uitstel admissie-examens 2020

De coronacrisis grijpt diep in in de samenleving, ook in het kerkelijke leven. Dat heeft ook gevolgen voor de admissie-examens aan de Theologische Universiteit, die gepland stonden voor donderdag 18 tot maandag 22 juni a.s.. Het is door de verlenging van de maatregelen van de overheid onduidelijk of de vergaderingen van het curatorium überhaupt door kunnen gaan en of kerkenraden bij elkaar kunnen komen voor het opstellen van een attest.

Daarom heeft het curatorium besloten de admissie-examens voor onbepaalde tijd uit te stellen. We hopen dat er na de zomervakantie of in het najaar gelegenheid zal zijn de admissie-examens alsnog te houden.

Broeders die overwegen zich aan te melden (zie daarvoor het bericht in De Wekker van 21 februari jl. of het bericht op www.tua.nl) wordt gevraagd zich toch op uiterlijk zaterdag 25 april aan te melden bij de secretaris van het curatorium. Hij zal dan contact opnemen om aan te geven hoe het traject zo de Heere wil verder zal verlopen en kan vragen die de persoonlijke situatie raken, beantwoorden. De secretaris zal ook de kerkenraden van deze broeders informeren.

Laten we in deze bewogen tijden ook het werk van de TUA in de voorbede gedenken.

Namens het curatorium,

ds. C.A. den Hertog, voorzitter
ds. G. van Roekel, secretaris