Actueel

Vacatures leden Raad van Toezicht

13 oktober 2022

Vacatures leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent binnen de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) de taken en
bevoegdheden uit die volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek tot de
verantwoordelijkheid van deze raad behoren.
Voor de opvolging van twee regulier aftredende leden is de raad op zoek naar:

een voorzitter, met theologische deskundigheid

De raad zoekt een voorzitter die:

  • voorzitterservaring heeft in een raad van toezicht of bestuur;
  • gericht is op samenwerking binnen de raad, met het college van bestuur en met andere geledingen binnen en buiten de TUA;
  • het toezichtsbeleid verder vorm kan geven;
  • vanuit theologische kennis op academisch niveau onderwijs en onderzoek kan beoordelen.

een lid, met juridische en/of politiek-bestuurlijke deskundigheid

De raad zoekt een lid dat:

  • academisch geschoold is en op strategisch niveau functioneert;
  • ervaring heeft met toezichthoudende en/of bestuurlijke (universitaire) functies;
  • een juridische achtergrond heeft, en/of
  • ruime ervaring heeft in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Voor beide vacatures geldt dat u lid bent van een CGK-gemeente. Gezien de samenstelling van de
raad, nodigen wij ook vrouwen van harte uit om te reageren.
Schriftelijke reacties (motivatie en CV) kunt u sturen naar de secretaris van de raad, mr. H.M.
Oevermans, e-mail: hm.oevermans@solcon.nl. Voor meer informatie (ook over de specifieke
profielen) kunt u contact opnemen met de voorzitter, drs. R.W.J. Soeters (tel. 058-2060299).

Uw reactie zien we met belangstelling tegemoet uiterlijk 29 oktober 2022. De gesprekken vinden
plaats in de tweede week van november.

De formele benoeming geschiedt door de generale synode.