Actueel

Vacature: Methodoloog

2 maart 2020

Vacature: Methodoloog

De Theologische Universiteit Apeldoorn, opleidingsinstituut van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, richt zich op de wetenschappelijke toerusting en praktisch-geestelijke vorming van aanstaande theologen, in het bijzonder toekomstige predikanten. Het is een kleinschalige universiteit met ongeveer honderddertig studenten en veertig promovendi. Aan de universiteit zijn vier hoogleraren, twaalf universitair docenten en acht onderwijsondersteunende medewerkers verbonden.

De universiteit zoekt met ingang van 1 september 2020 een

Methodoloog (m/v) (0,2 fte)

binnen het vakgebied van Theologie

Functieomschrijving

Ontwikkelen en uitvoeren van een doorlopende onderzoeksleerlijn binnen het curriculum van de theologische opleiding. Hieronder valt het geven van training aan studenten, het instrueren van en samenwerken met docenten op het gebied van opdrachtbeschrijvingen en het begeleiden bij en beoordelen van schriftelijke werkstukken. Tevens zijn het begeleiden van studenten en het verzorgen van onderwijs op het gebied van de onderzoeksmethodologie en academische vaardigheden hoofdtaken van deze functie.

Functie-eisen

  • Geschoold in het doen van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek
  • Bij voorkeur geschoold binnen het vakgebied van de theologie
  • Ervaring met lesgeven c.q. begeleiden van studenten
  • Minimaal wo-master niveau
  • Beheersing van de Engelse taal
  • Meelevend lid van een kerk in de gereformeerde gezindte

De arbeidsvoorwaarden van de CAO Nederlandse Universiteiten zijn van toepassing. Indeling in schaal 11.

Informatie kan opgevraagd worden bij de universiteitssecretaris, J.W. van der Zande-de Roo (tel. 055 – 57 75 709).

Sollicitaties kunnen tot 31 maart 2020 gestuurd worden naar jwvanderzande@tua.nl.

Gesprekken zijn gepland op woensdag 8 april 2020.