Actueel

Verschenen: 'Vergeving. Verkenningen rondom een delicaat thema'

3 februari 2020

Verschenen: 'Vergeving. Verkenningen rondom een delicaat thema'

In de serie Apeldoornse Studies is het 76e deel verschenen: Vergeving. Verkenningen rondom een delicaat thema (redactie: H.G.L. Peels). 

Het thema 'vergeving' ligt in het hart van het christelijk geloof. De God van het Oude testament laat Zich kennen als een God van vergeving. De boodschap van het Nieuwe testament bloeit open bij de blijde wetenschap van vergeving door Christus' bloed. Het leven in de christelijke gemeente wordt mede gekleurd door de oproep elkaar te vergeven zoals God ons in Christus vergeven heeft. Maar wat betekent dit in de praktijk, die maar al te vaak weerbarstig is? Hoe verhouden zich vergeving en gerechtigheid? Hoe brengen we dit over aan een jongere generatie? Vragen die alle in deze bundel aan de orde komen, vrucht van studie en bezinning door docenten en studenten van de TUA. 

Voor 9,95 euro is het boek te bstellen in de webshop.