Actueel

'Visiting professor' uit Jakarta

17 mei 2018

'Visiting professor' uit Jakarta

Prof. dr. Benyamin Intan zal Deo volente van 5 juni tot 20 juli a.s. als ‘visiting professor’ aan de TUA verblijven. Prof. Intan is president van het Reformed Evangelical Seminary in Jakarta en is tevens predikant van één van de kerken die uit de bediening van dr. Stephen Tong zijn ontstaan.

Tijdens zijn periode in Apeldoorn zal prof. Intan onderzoek doen naar de plaats van theologie in de samenleving en hij doet dat met name met het oog op de situatie van een groeiende gereformeerde kerk in een islamitische context. Prof. Intan is bereid lezingen - in het Engels - te geven of in de kerken een groetwoord te spreken. Meer informatie is te verkrijgen bij de rector van de TUA, prof. dr. H.J. Selderhuis.