Actueel

Voorstel ingediend voor deelname Nederland aan onderzoeksinfrastructuur religiestudies (RESILIENCE)

20 februari 2020

Voorstel ingediend voor Nederlandse deelname aan Europese onderzoeksinfrastructuur religiestudies (RESILIENCE)

De Theologische Universiteit Apeldoorn werkt, samen met 11 andere partners uit Europa, aan het creëren van een onderzoeksinfrastructuur op het gebied van Religiewetenschappen. Binnen Europa wordt de wetenschappelijke integratie gestimuleerd door samenwerking op het gebied van onderzoeksinfrastructuren. Hier is het strategisch ESFRI-instrument voor bedoeld (European Strategy Forum on Research Infrastructure). Een aanvraag om in aanmerking te komen op de ESFRI Roadmap 2021 zal medio mei 2020 ingediend worden in Brussel. Een conceptversie van de aanvraag is op 14 februari jl. ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze instantie zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseren of het voorstel van RESILIENCE gesteund zal worden door Nederland.