Home

Dr. C.C. den Hertog

Dr. C.C. den Hertog

Universitair hoofddocent systematische theologie / publieke theologie

Stuur een e-mail
 

Beknopt cv

Cornelis Christiaan (Niels) den Hertog werd op 23 september 1974 geboren te Apeldoorn. Van 1986 tot 1992 volgde hij voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet te Den Haag. In 1992-1993 deed hij de Propaedeuse Godgeleerdheid in Leiden. Van 1993-1999 studeerde hij aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Zijn hoofdvak was Dogmatiek, bijvakken waren Judaïca en Oude Testament. Zijn afstudeerscriptie ging over het christologiecollege van Dietrich Bonhoeffer uit 1933.
Sinds 12 november 1999 is hij gemeentepredikant. Van 1999-2007 diende hij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Boskoop en van 2007-2016 diende hij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Surhuisterveen. Sinds 2016 dient hij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Nijmegen. In Surhuisterveen en Nijmegen is een volledige samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Op 13 december 2018 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt: Het spreken van de kerk in de theologie van dr J. Koopmans.
Sinds 1 september 2019 was hij, naast het pedikantschap, voor 0,3 fte aan de TUA verbonden als docent systematische theologie, per 1 april 2023 is hij op deze universiteit voltijd aangesteld als docent systematische theologie / publieke theologie. Per 1 maart 2024 is hij aangesteld als universitair hoofddocent systematische theologie / publieke theologie.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Predikant CGK
  • Lid van bestuur stichting ‘Dr. O. Noordmans’
  • Lid van redactie Kontekstueel
  • Lid van redactie In de Waagschaal
  • Lid van organiserend comité Nederlandse Barth-Tagung