Home

Kennis delen

Kennis delen

Een belangrijke pijler aan onze universiteit is, naast onderwijs en onderzoek, het delen van kennis, ook wel valorisatie genoemd. De TUA heeft met haar expertise op het gebied van theologie en levensbeschouwing een waardevolle eigen inzet voor kerk en samenleving. Zowel vanuit de TUA in het algemeen als door de brede uitwaaiering van functies van individuele docenten en hoogleraren in kerk en samenleving is sprake van een grote kennisvalorisatie op allerlei niveaus.