Bachelorscripties

2019

 • Deelen, A.A. van, Warempel, het was Lea! Een onderzoek naar de miratieve functie van het partikel wehinneh en naar de (on)mogelijkheid van het vertalen ervan in doeltaalgerichte Nederlandse Bijbelvertalingen
 • Groen, C. de, Diaconaat bij Seinpost Slinge. Een onderzoek naar diaconaat in de praktijk
 • Hoeve, J., Amos’ gerichtsprediking tegen het sociale onrecht in Israël
  Klooster, M.K., The Literary Genre of the Book of Jonah. An Evaluation of the Genre Classifications of the Book of Jonah and Their Hermeneutical Implications
 • Krooneman, H., Hoe Doornspijk protestants werd. De Ludgeruskerk in de periode 1517-1618
 • Lok, P.J., ‘Dat het mij goed ga omwille van u’. Een beschouwing van het vrouw-/zustertriplet in Genesis
 • Nagel, M.H., Omzien naar de jonge Luther. Een kerkhistorisch onderzoek naar de existentiële ontwikkelingen in het leven van Maarten Luther in de periode 1513 - 1518
 • Trouwborst, A.T., ā€‹'Continuation of republication'. Een systematisch-theologisch onderzoek naar een gereformeerde waardering van de verbondsvisies van Andrew T.B. McGowan en Michael S. Horten aan de hand van de Beknopte Gereformeerde Dogmatiek eā€‹n de ā€‹Christelijke Dogmatiek
 • Vliet, J. van, Theologie en wetenschap. Een onderzoek naar de wetenschapsfilosofische positie van Gijsbert van den Brink en Willem Ouweneel ter verheldering van het debat rond schepping en evolutie
 • Werf, A. van der, Christus als broeder. Een beschrijvend onderzoek naar de thematiek van ‘Christus als broeder’ in de vroege theologie van Dietrich Bonhoeffer

2018