Proefschriften

Proefschriften archief

Proefschriften archief

Klik hier voor een overzicht van de proefschriften tussen 2021-heden.

2016 - 2020

21 januari 2020
C.P. de Boer, Christos Sunthronos. Een onderzoek naar de herkomst en het karakter van verwijzingen naar LXXPs 109 in het Nieuwe Testament. (promotors: T.M. Hofman, H.G.L. Peels, H. Gzella)

5 september 2019
Y.E. Kartawidjaja, Music in Martin Luther's theology (promotors: H.J. Selderhuis, K. Küster)

26 april 2019
H. de Waard, Jeremiah 52 in the context of the Book Jeremiah (promotors: H.G.L. Peels, B.E.J.H. Becking)

23 april 2019
C.H.W. van den Berg, Anton Engelbrecht 1487-1556. Eine Biografie und eine vollständige Edition der 'Acten des sunderlichen Sinodums die Oberkeit belangend (1533)' (promotors: H.J. Selderhuis, Th.G. Wilhelmi)

4 december 2018
Th. Klöckner, Heinrich Alting (1583-1644). Lebensbild und Bedeutung für die reformierte Historiografie und Dogmengeschichtsschreibung des 17.Jahrhunderts (promotors: H.J. Selderhuis, W. Schäufele)

20 november 2018
A. van Harten-Tip, De Dordtse kerkorde 1619. De ontwikkeling, context en theologie (promotors: H.J. Selderhuis, L.J. Koffeman)

22 november 2017
P.D. Spies, De classis van Tiel. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen (promotors: H.J. Selderhuis, E.A. de Boer)

27 juni 2017
S. Ryu, Dulcissimae Carmina Ecclesiae. Die Theologie und die Exegese des Psalmenkommentars Melanchthons (promotor: H.J. Selderhuis)

14 december 2016
C.T. de Groot, Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw (promotor: H.J. Selderhuis)

2011 - 2015

5 maart 2015
D. Timmerman, Heinrich Bullinger on prophecy and the prophetic office (1523-1538) (promotors: H.J. Selderhuis, A. Mühling)

24 oktober 2014
G. van Dijk, Het concrete is het wezenlijke. Het denken van A. Janse van Biggekerke (1890-1960) (promotors: J.W. Maris, G. Harinck)

4 maart 2014
M. Golverdingen, Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950 (promotors: H.J. Selderhuis, G.C. den Hertog)  

20 december 2013
Si Hun Kim, Providentiae divinae pars & evangelii materia (promotor: H.J. Selderhuis)

18 september 2013
S.J. Cho, Trinitarische theologie bij Guilielmus Bucanus ( †1603) (promotor: J.W. Maris)

17 december 2012
J.K. Kim, Die reformatorische Amtslehre bei Melanchthon in seinen späteren Werken und im Vergleich mit Luther und Calvin (promotor: H.J. Selderhuis)

20 juni 2012
A. Versluis, Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7) (promotors: H.G.L. Peels, C. Houtman)

8 juni 2012
M.C. Mulder, Israel in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21 (promotors: T.M. Hofman, O. Hofius)

20 april 2011
A. Huijgen, Divine accomodation in John Calvin’s theology analysis and assessment (promotors: J.W. Maris, G.C. den Hertog, C. van der Kooi)

29 maart 2011
M.J. Kater, Kom en zie II. De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus (promotors: J.W. Maris, G.C. den Hertog. B. Kamphuis)

2006 - 2010

4 december 2009
F. A.V. Harms, In God’s custody. The church, a history of divine protection (promotor H.J. Selderhuis)

29 oktober 2009
J. Van Vliet, Children of God (promotors H.J. Selderhuis, A.N.S. Lane)

20 augustus 2009
N.K. Lee, Die Prädestinationslehre der Heidelberger Theologen (promotors H.J. Selderhuis, Christoph Strohm)

27 november 2008
G. Schaap, Franciscus Ridderus (1620-1683)  (promotors H.J. Selderhuis, A. de Reuver)

29 oktober 2008
G. Jacob, The motif of stranger in Calvin’s old testament commentaries (promotors H.J. Selderhuis, J.W. Hofmeyr, A.C.  Neele)

5 september 2008
G. Begerau, Elia vom Krit zum Jordan (promotors H.G.L. Peels, K.A.D. Smelik)

27 juni 2008
W.A. den Boer, Duplex amor Dei (promotors H.J. Selderhuis, D.W. Sinnema)

28 februari 2007
J.S. Kim, Bloodquilt, atonement and mercy (promotors H.G.L. Peels, G. Kwakkel)

13 december 2007
Th. Scheiber, Lots Enkel. Israels Verhältnis zu Moab und Ammon im Alten Testament (promotors H.G.L. Peels, C. Houtman)

2001 - 2005

30 juni 2005
T.-H. Park, The sacred rhetoric of the Holy Spirit (promotors J.W. Maris, A. Baars)

25 oktober 2004
A. Baars, Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid (promotors J.W. Maris, B. Kamphuis)

25 juni 2004
J. Kailus, Gesetz und Evangelium in Luthers groβem Galaterkommentar (promotors H.J. Selderhuis, Karl-Heinz zur Mühlen)

23 januari 2004
J. Dekker, De rotsvaste fundering van Sion (promotors H.G.L. Peels, W.A.M. Beuken)

18 juni 2002
D.W. Hwang, Het mystieke lichaam van Christus (promotors W. van ’t Spijker, H.J. Selderhuis)

5 februari 2002
S.Y. Lee, Grace and power in pentecostal and charismatic theology (promotor J.W. Maris)

11 januari 2002
W. van Vlastuin, De geest van opwekking (promotors W. van ’t Spijker, A. de Reuver)

17 oktober 2001
K.K. Lim, Het spoor van de vrouw in het ambt (promotors H.J. Selderhuis, M. te Velde)

1996 - 2000

11 oktober 1999
P. de Vries, Die mij heeft liefgehad (promotors W. van ’t Spijker, J.W. Maris)

30 augustus 1999
B. Kamphuis, Boven en beneden. Het uitgangspunt van de christologie en de problematiek van de openbaring (promotors J. van Genderen, J.W. Maris)

26 maart 1999
J.W. van Pelt, Pastoraat in trinitarisch perspectief (promotor W.H. Velema)

13 november 1997
L.W. Bilkes, Theological ethics and holy scripture (promotors W.H. Velema, J.W. Maris)

5 juni 1997
T.M. Hofman, Eenich Achterdenken. Spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (promotors W. van ’t Spijker, O.J. de Jong)

4 september 1996
Y-B. Choi, De verhouding tussen pneumatologie en christologie bij Martin Bucer en Johannes Calvijn (promotors W. van ’t Spijker, J.W. Maris)

26 april 1996
Steven Paas, De gemeenschap der heiligen (promotors W. van ’t Spijker, O.J. de Jong)

1991- 1995

26 mei 1995
D. J. Steensma, Ouders en kinderen (promotor W.H. Velema)

16 juni 1994
W. Janse, Albert Hardenberg als Theologe (promotors W. van ’t Spijker, W.H. Neuser)

21 januari 1994
H. J. Selderhuis, Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer (promotor W. van ’t Spijker)

11 juni 1992
J.W. Maris, Geloof en ervaring, van Wesley tot de pinksterbeweging (promotor J. van Genderen)

1 mei 1992
H. G. L. Peels, De wraak van God (promotors B.J. Oosterhoff, A.S. van der Woude)