Webshop

De kracht blijkt pas in zwakheid.

Product image
Dietrich Bonhoeffers reactie op het ontmythologiserings-programma van Rudolf Bultmann

In juni 1941, enkele weken vóór de Duitse aanval op de Sovjet-Unie, hield de nieuwtestamenticus Rudolf Bultmann zijn geruchtmakende rede 'Neues Testament und Mythologie' op een conferentie voor theologen van de Bekennende Kirche. Zijn vérgaande pleidooi voor een 'ontmythologisering' van het Nieuwe Testament riep veel kritiek op.

€ 2,50

Meer over dit boek

Een van de weinige theologen die het voor hem opnamen, was Dietrich Bonhoeffer. In deze studie wordt nagegaan waarin Bonhoeffer Bultmann bijviel en ook in welke opzichten hij een andere benadering liet zien.
De titel van deze Apeldoornse Studie drukt uit dat Bonhoeffer de resultaten van het moderne kritische denken voluit honoreerde, om het zo juist te verwachten van de kracht van het Woord van God.

Apeldoornse Studies no. 66

ISBN: 9789075847437
Titel: De kracht blijkt pas in zwakheid. Dietrich Bonhoeffers reactie op het ontmythologiseringsprogramma van Rudolf Bultmann
Auteur: Prof. dr. G.C. den Hertog
Aantal pagina’s: 62
Bindwijze: paperback
Prijs: € 2,50

Mijn winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.