Webshop

De missie van een moeder

Product image
J.W. Maris

Deze publicatie biedt een bredere uitwerking van het afscheidscollege van prof. Maris in 2008.

€ 1,00

Meer over dit boek

Met instemming wordt de toenemende belangstelling voor het missionaire karakter van de kerk begroet. Vanuit de benaming van de kerk als de ‘moeder der gelovigen’ komt meteen de vraag aan de orde hoe de roeping van de kerk ‘naar binnen’ zich verhoudt tot de missionaire roeping ‘naar buiten’.
Via bespreking van de bijbelse aanduidingen in Galaten 4,26 – waar het
hemelse Jeruzalem moeder wordt genoemd - en in Psalm 87 komt bovendien de vraag aan de orde of de kerk zich zomaar met deze naam moeder kan tooien. De exegese levert een antwoord op onder spanning. We kunnen de ‘hemelse’ kwalificaties niet rechtstreeks annexeren voor de kerk die wij gestalte geven.
Vanaf de eerste eeuwen komt in de geschiedenis van deze benaming gemakkelijk een verdediging mee van het recht van de ‘eigen’ kerk - bij Rome en de Reformatie - terwijl de kritische functie van de bijbelse noties vergeten wordt. Het blijkt heilzaam voor de kerk zich aan de inhoud van het moeder-zijn te spiegelen, en zich eerder druk te maken over haar missie dan over haar gelijk.

Apeldoornse Studies no. 50

ISBN: 9789075847239
Titel: De missie van een moeder
Auteur: dr. J.W. Maris
Aantal pagina's: 41
Bindwijze: paperback
Prijs: € 1,00

Mijn winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.