Home

Raad van toezicht

Raad van toezicht 


Ds. J. van Langevelde, voorzitter
 • Predikant CGK


Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Eilandzorg, een zorgorganisatie op Schouwen-Duiveland
 • Voorzitter Stuurgroep Kerk en Lokale overheid op Schouwen-Duiveland​

 

Prof. dr. M. den Heijer

 • Hoogleraar Endocrinologie, Amsterdam UMC

Nevenfuncties:

 • Voorzitter deputaatschap Eenheid der Gereformeerde Belijders CGK
 • Lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc
 • Lid Medische-Ethische Toetsingscommissie Amsterdam UMC

 


Dr. ir. G. Korevaar, secretaris

 • Universitair docent (Assistant Professor) Industrial Symbiosis aan de Technische Universiteit Delft
 • Lector ‘Energietransitie van de Circulaire Economie’ aan de Hogeschool Rotterdam
 • Voorzitter opleidingscommissie interuniversitaire masteropleiding Industrial Ecology (Leiden-Delft)

 

 

Mr. drs. M.F.N. Pikart-van den Berg

 • Senior adviseur Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Nevenfunctie:
 • ​Secretaris Stichting Pamoefonds

 

Drs. A.J. van der Wekken

 • IT Programmamanager 


Nevenfuncties:

 • Lid Deputaatschap Voortijdige Ambtsbeëindiging Predikanten Chr. Ger. Kerken;
 • Penningmeester Chr. Ger. Beraad;
 • Lid van de regiegroep ‘Crisis’ van de Chr. Ger. Kerken
 • Bestuurslid stichting Kom over en help

 

Drs. G. Wolters EMFC

 • Eigenaar GW-organisatieadvies, Mens en Organisatie

  Nevenfunctie:
 • ​Lid raad van toezicht, stichting kinderopvangorganisatie SKIK te Joure