Home

Raad van toezicht

Raad van toezicht 


Drs. R.W.J. Soeters, voorzitter
 • Predikant CGK

  Nevenfuncties:
 • Voorzitter Deputaten Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerken

Prof. dr. ir. K. van Breugel
 • Emeritus hoogleraar Betonmodelleren & Materiaalgedrag TU Delft

  Nevenfuncties:
 • Lid raad van toezicht 'Jessehof’
 • Lid bestuur KIVI-Bouw
 • Lid/voorzitter van diverse nationale en internationale werkgerelateerde commissies en werkgroepen

Drs. J.M. Kuijper-Rustenburg

 • Unitmanager Onderwijs & Onderzoek bij De Haagse Hogeschool
Mr. H.M. Oevermans, secretaris
 • Directeur onderwijs en onderzoek en directeur opleiding Theologie Christelijke Hogeschool Ede

  Nevenfuncties:
 • Redacteur van het tijdschrift Wapenveld
 • Ouderling CGK Bennekom

 

Drs. G. Wolters

 • Lid college van bestuur IRIS, stichting voor christelijk onderwijs
 • Lid college van bestuur IRIS, stichting voor christelijke kindcentra

  Nevenfuncties:
 • Ouderling (voorzitter kerkenraad) CGK Kampen
 • ​Financieel Deputaat Onderlinge Bijstand & Advies CGK
 • Extern afstudeerbegeleider Finance & Control, Hogeschool Windesheim Zwolle
 • Schrijver voor stichting ‘Vertel het maar’ (kindernevendienstmethode)