Home

Raad van toezicht

Raad van toezicht 


Drs. R.W.J. Soeters, voorzitter
 • Predikant Christelijke Gereformeerde Kerk Amersfoort
Nevenfuncties:
 • Voorzitter Deputaten Jaarboek Christelijke Gereformeerde Kerken
 • Lid van de Projectbegeleidingsgroep en voorzitter van de werkgroep Pastoraat ICF Amersfoort
 • Lid van de raad van toezicht NCRV

Prof. dr. ir. K. van Breugel
 • Hoogleraar Beton Technische Universiteit Delft
Nevenfuncties:
 • Lid raad van toezicht 'Jessehof’
 • Commissaris Inashco BV
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad van Instituut voor Cultuur Ethiek
 • Lid/voorzitter van diverse nationale en internationale werkgerelateerde commissies en werkgroepen

Drs. J.M. Kuijper-Rustenburg

 • Unitmanager Onderwijs & Onderzoek bij De Haagse Hogeschool
 

 

T. Loonstra, RA

 

Mr. H.M. Oevermans, secretaris
 • Directeur van de Academie Mens en Organisatie aan de Christelijke Hogeschool Ede
Nevenfuncties:
 • Voorzitter klachtcommissie ROC A-12 Ede
 • Redacteur van het tijdschrift Wapenveld
 • Ouderling CGK Bennekom