Actueel

5 april inaugurele rede prof. Zondag

17 maart 2022

5 april inaugurele rede prof. Zondag

Veenendaal/Apeldoorn, 17 maart 2022 – Op Deo volente dinssdag 5 april 2022 spreekt prof. mr. dr. W.A. Zondag zijn inaugurele rede uit. Met het uitspreken van deze rede aanvaardt hij het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Kerk, recht en samenleving’ aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Zijn rede is getiteld: ‘Werk en kerk: wat is recht in de 21e eeuw?’. Deze bijzondere leerstoel aan de TUA gaat uit van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU).

Prof. Zondag, die eveneens predikant is binnen de Gereformeerde Gemeenten, zal zich in zijn onderzoek vooral richten op juridische vragen met betrekking tot het snijvlak van religie, werk en samenleving. Zijn eerdere expertise als hoogleraar arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn werkzaamheden in het ambt van predikant, komen samen in deze nieuwe functie.

De TUA is blij met de benoeming van prof. Zondag. Zijn onderzoek kan namelijk nieuwe richting geven aan het voornemen van de TUA om de studie van de theologie te verbinden aan andere wetenschappelijke disciplines. In de woorden van prof. dr. H.J. Selderhuis, hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht aan de TUA, tevens rector van de universiteit: ‘Deze leerstoel geeft een verdere impuls aan het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs dat de TUA op kerkrechtelijk gebied verricht en past bij ons beleid theologie sterker met andere disciplines te verbinden.’

Ook de RMU is verheugd over de benoeming van prof. W.A. Zondag. Zijn onderzoek is namelijk direct inzetbaar in de dagelijkse praktijk van de juridische dienstverlening binnen de RMU. De juristen die diensten verlenen aan de leden van de RMU krijgen in hun werkzaamheden regelmatig vragen die te maken hebben met de verhouding tussen werk en geloof. Het onderzoek van prof. Zondag kan daarin richting bieden. ‘De RMU opereert ook op het snijvlak werk en geloof. Wij proberen bestaande vragen met nieuwe inzichten te beantwoorden’, zegt RMU bestuurder Jan Kloosterman. ‘De onderzoeksresultaten van deze leerstoel dragen bij aan meer inzicht, wat gebruikt kan worden als input voor het publiek debat. Het is mooi om direct betrokken te zijn, zodat we vraagstukken door kunnen spelen.’

De RMU en de TUA hopen op een vruchtbare samenwerking die de kerk en de samenleving kan dienen.

Zie de agenda voor meer informatie over deze bijeenkomst.